Gestió de vehicles

TRENCHS & MINGUET GESTORS

Posem en marxa tots els tràmits que puguis necessitar per al teu vehicle

Tenim una llarga experiència en la gestió de tràmits administratius i documentació relativa a tot tipus de vehicles tant d’ús personal com professional, especialment els vehicles destinats al sector agrícola, ramader i industrial.

Gestions

> Matriculacions telemàtiques de vehicles nous i d’importació.
> Recórrer multes i sancions de trànsit.
> Elaboració del contracte de compravenda.
> Gestió integral de la flota de vehicles.
> Informe complet de càrregues i historial de titularitats.
> Taxació de vehicles, embarcacions i aeronaus.

Transferències telemàtiques

> Transferències vehicles de motor.
> Transferències vehicles agraris.
> Transferències remolcs agraris i maquinària arrossegada.
> Transferències en què intervé compravenda.
> Lliurament de justificants provisionals.

Altes i baixes telemàtiques

> Altes i baixes al ROMA.
> Baixes temporals voluntàries.
> Baixes definitives per exportació i trànsit comunitari.
> Altes per baixa temporal.
> Altes impost de vehicles de tracció mecànica.

Canvis

> Canvi de servei de vehicle a la DGT.
> Notificacions de canvi de titularitat.
> Notificacions de canvi de domicili a la DGT.
> Sol·licitud exempció IVTM agrícola.
> Canvi a vehicle històric i sol·licitud de bonificació IVTM + 25 anys.

Permisos

> Permisos i autoritzacions de caràcter temporal.
> Targetes i visats de transport.
> Expedició del distintiu mediambiental.
> Duplicats de permís de circulació i certificat del Registre Oficial de Maquinària Agrícola.

Impostos

> Altes impost de matriculació (IEDMT): Models 06, 576, 05, 568.
> Elaborar impost de transmissions patrimonials, així com presentar-lo i liquidar-lo a l’Agència Tributària de la comunitat autònoma corresponent.
> Diverses tramitacions amb la DGT, el ROMA, la ITV, l’OAGRT, l’AEAT, etc.

Tràmits amb un vehicle? Deixa’ls a les nostres mans. Som a Torregrossa, Lleida.