Assessoria fiscal i comptable

TRENCHS & MINGUET GESTORS

Ens preocupem que tots els tràmits i impostos estiguin sempre al dia

T’oferim la tranquil·litat que necessites en temes relacionats amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i la gestió comptable de l’empresa tant física com jurídica. Volem que estiguis al corrent de la teva situació financera i de tresoreria i, per això, et lliurem resums comptables de manera contínua.

Persona jurídica

> Impost de societats
> Planificació fiscal i financera
> Llibres i comptes anuals
> Pagament a compte de societats

Persona física

> IRPF (Impost sobre la renda de les persones físiques)
> IVA (Impost sobre el valor afegit)
> Declaracions intracomunitàries
> Declaracions de més de 3.000 € (model 347)
> Variacions censals

Tràmits

> INTRASTAT (model 349)
> Reclamació de l’impost del gasoil
> IAE (Impost sobre activitats econòmiques)
> Gestions d’Hisenda

Et cal assessorament fiscal i comptable? Som a Torregrossa, Lleida.