Corredoria d’assegurances

TRENCHS & MINGUET GESTORS

Contractem l’assegurança que s’adapta millor a tu

Trobar una assegurança que s’adapti a les necessitats personals i professionals de cada client és fonamental. Per això, ens encarreguem de la selecció, contractació i gestió de les assegurances que més rendibilitat i tranquil·litat aportin a la teva vida i a la teva empresa.

Patrimonials

> Responsabilitat civil
> Agraris
> Crèdit i caució
> Transports
> Enginyeria
> Multiriscos

Personals

> Vida
> Accidents personals
> Pensions
> Automòbil
> Dependència
> Malaltia i hospitalització

Prestació de serveis

> Protecció jurídica
> Assistència judicial
> Defensa extrajudicial
> Assistència en viatge
> Decessos
> Assistència sanitària

Pots obtenir informació més detallada a la pàgina web dels nostres socis col·laboradors MEDS SEGUROS.